تسجيل الدخول

تسجيل الدخول إلى حسابك

اسم المستخدم
كلمة السر *
حفظ البيانات

وكــــالـة الأنبـــاء الجـــزائريـــة

أزال ن دينار ن لزاير 26/03/2015

USD 1$ in 94,51 in 100,29
EUR 1€ in 103,62 in 109,96
JPY 100¥ in 79,00 in 83,84
GBP in 140,71 in 149,37

 

إذوقا ن ثموين

 
 
 
 

2017/01/19 03:12

    ظفرث آك ثيميرانت :    facebook   فيسـبوك   Twitter   تـويتـر   Youtube   يـوتيـوب   RSS    خــدمة RSS   

  1. - إسلن إنقورا
  2. ويذ يتوغران
:

لزاير

لعمامرة يرمس أونمازول أثرار نتسلوايث نتكبابث نوجملي أفرقي
لزاير ثمناغث – يرمس أونغلاف ن الدولة، انغلاف نوزغار ذ لمعاونا ثامضلانت, ڕمطان لعمامرة, اس ن تلاثا, ماس لاري غيبفلو لارتي. يلان يوساد س ثيورقا ينس ثونصيبين بلي ذونمازول أثرار ن تسلوايث ن تكبابت نوجملي, افريقي ذيموكلف س لمعاونا نغ ف تبديت ذڨ وودم ن الربراب ذانمهال نولموس, افريقي, ن تزراوين د تمورزي غاف ربراب غار تڨذوذا,…

app

 

أك إسلن

أك إسلن نثبيديوثين
ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية السعودي يحل  بالجزائر
ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية السعودي يحل بالجزائر

الجزائر (وأج) - حل صاحب السمو الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بالجزائر في اطار زيارة أخوية. وكان في استقباله ب...

حديقة التجارب بالحامة قبلة الزوار في آخر أيام العطلة الشتوية
حديقة التجارب بالحامة قبلة الزوار في آخر أيام العطلة الشتوية

الجزائر (وأج) - تعرف حديقة التجارب بالحامة اقبالا كبيرا خلال أيام العطل المدرسية باعتبارها أحد أكبر الفضاءات استقطابا للأولياء والتلاميذ على حد سواء.

قانون المرور الجديد يشدد العقوبات ضد الراجلين المخالفين لتدابيره
قانون المرور الجديد يشدد العقوبات ضد الراجلين المخالفين لتدابيره

الجزائر (وأج) شدد قانون المرور الجديد المصادق عليه من قبل االمجلس الشعبي الوطني الغرامات على المخالفين لتدابيره بما في ذلك الراجلين ,

زيادات غير مبررة للمواد واسعة الاستهلاك في ظل استياء للمواطنين
زيادات غير مبررة للمواد واسعة الاستهلاك في ظل استياء للمواطنين

الجزائر (وأج) - شهدت أسعار بعض المواد واسعة الاستهلاك زيادات عشوائية بمجرد دخول قانون المالية 2017 حيز التنفيذ الأمر الذي عرف استياء كبيرا من قبل المواطنين,

مقلث ثبيديوثين نغ

ثذامسا

ثامڨوري ن توتشيث: أوڨار ن 700 ن يمزيكنن ارا يتكين ذڨ ثمسريث ثاڨراغلانت ن جازاڨرو
لزاير ثمناغث – ازال ن 740 ن يمزيكنن ارا يتكين ذڨ ثژريڨث ثيس 15 ن تمسريث ثاڨراغلانت ن تمڨوري ن توشيث (جازاڨرو) ارا دييلين ذڨ يبرير ذڨ لزاير ثمناغث, غاف واكن ايدنان, اس ن تلاثا, يمسودسن ينس ايدينان ذاغ ذاكن اذ ديلينت ذڨ ثزريڨث اكي تنمسال ثيساذورانين أيدڨ ارا دييلي واوال غاف أوسيجو. منغير ثيڕميسين ثيزايرييين, أرا يطفن…

أك إسلن ستولفين
Image001.jpgImage002.jpgImage003.jpgImage004.jpgImage005.jpgImage006.jpgImage007.jpg

أك إسلن ستولفين

أدٌال

ثاقبوشث ن تفريقث ن 2017: اغليف ن وادال أذيعاون ثيدوكليوين إيوسعدي ن تمليلييين إي يمفڕجن
ثوبيرت– يناد أونغلاف ن وادال, الهادي ولد علي, اس ن السبث ذڨ ثوبيرت ذاكن اغليف ينس « اذ يسبغس يرنو اذيعاون ثيدوكليوين ايديسومرن اذ دسعدينت سريذ إي يلمژيين ثيمليلييين ن تغلامت ثاغلاوث ن تشيرضارث » ارا يتكين ذڨ ثقبوشث ن تفريقث نيغلانن ن 2017. « اك إيزوورن نيلمژيين نسبغاسيثن يرنو نذهليثن », غاف واكن ايديوكذ أونغلاف ذڨ…

ألوقن إقثولغا نثواكلا

زر أك ألوقن

إذلس

اذ يتكي أوسارو ن « أسيكل ن كلتوم » ن انيس جعاد ذڨ ثفاسكا ن ميلانو
لزاير ثمناغث – اذ يتكي أوسارو اوزلان ن « اسيكل ن كلتوم » (ذاماهيل انڨارو ن يمسضرو انيس عجاد) ذڨ ومسيزور أونصيب ن تژريڨث ثيس 27 ن تفاسكا ن السينيما ن تفريقث, آسيا ذ تمريكث ثالاتينيث, أرا دييلين ڨار 20 د 26 مغرس ذڨ ميلانو (طليان), غاف واكن إيغدثنا ثغلامت إيديڨان أسارو اكي. "اسيكل ن كلتوم" يفغد ذڨ 2016, يرنو ذ نتا إيذ…

أك إسلن

ثيمتي

أحودو ن توناضث: إيوكذد ماس أوالي الدوڕ ن تيدوكليوين
تلمسان – يناد أونغلاف ن تغبولا ن وامان ذ توناضث, عبد القادر والي, اس ن تلاثا ذڨ تلمسان, ذاكن يسفك اذ ڨنت ثيدوكليوين اماهيل ن لساس ڨار مدن ن منوالا إيلمند نوحودو ذوسمال ن توناضت. ذڨ واوال ينس إيلمند نوخثام نوساراڨ امناضان غاف « ثيشوركا إيلمند ن توناضت», يناد أونغلاف ذاكن لانت 2.500 ن تيدوكليوين ذڨ ثمورث ايڨخدمن غف…

أك إسلن

ثموين

لڨاز اڨامان إي 2.818 ن تواشولين ذڨ ڨالمة
ڨالمة– 2.818 ن تواشولين سڨ 3 ن تغيوانين ن ڨالمة اي يتواقنن غار لڨاز اڨامان سوحضاڕ نوسلواي-انمهال اماثو ن تڨراوث ن سونلڨاز, مصطفي ڨيطوني. ذاماساي ن سونلڨاز اي يساغن لڨاز ذامزوارو اكن اذييلي وايا ذازامول إيوسرح ن لڨاز ذڨ ثغيوانت ن بني مزلين, زذاث نوذرار ن حوارا, سوحضاڕ نيذوبا ن تويلايت. ذڨ ثغيوانت اكي, 970 ن يخامن أومي…

أك إسلن

أمضال

يوكذد محمد خداد غاف ثوعجيلت ن « تيڨاوث ثاڨراولانت » إيفرو ن تالوفث ثاصحراويث
روما – يناد أوذومارو نيوژلا نوزغار ذ تڨذوذا ثاعڕابث ثاصحراويث ثامڨدايث, محمد خداد, اس ن لثنيين ذڨ روما, ذاكن إيحار لحال اذ دثيلي ثيڨاوث ثاڨراغلانت اكن اذ ثفاك ثالوفث نونژروف أوثريم ارا يضمنن ازرف نوڨوشلمان إي يصحراويين. مي ديساول سذاث نيمازانن إيطاليانيين ذڨ ييوث ن تمليليث ذڨ روما ذڨ أوكاثار نوساراڨ غاف « أوصحراوي,…

ANSAMED

أك إسلن

ثذوسا ثوسنا

اصاضوف نتازمارث ازانت غار سداث ؤر ياتّواكّاسْ
تيبازا – يؤثلاي ؤناغلاف نتازمارث ذ إيمازداغان ذ ؤساڨام ناصبيطاراث ، عبد لمالك بوضياف ، اسّا لاثنين ، ساڨ إي ، تيبازا ، بالّي"اصاضوف نتازمارث ازانت غار سداث ؤر ياتّواجباذ ؤر ياتّواكّاسْ". ارني إيواضّحادّ ؤناغلاف ذي ثينيريث نّاسْ غاف ؤساستان سغار "وأج" غاف يِذيس نتارزافث نؤماهيل غار ثويلايث ، نتيبازا ،بالّي "ذاڨ يِمار…

أك إسلن

banner-aps